Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Khóa học Thiết kế web chuyên nghiệp

Khóa học WEBPLUS cung cấp kỹ năng thiết kế web, học lập trình web, thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP - MySQL, quản trị và phát triển website.

Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện của học viên trong ngành Công nghệ web & Đa truyền thông là tiêu chí để khóa học WEB.PLUS được xây dựng. Học viên được trang bị các kiến thức:

Khóa học WordPress

WordPress là gì? WordPress là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp miễn phí, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và hệ cơ sở dữ liệu MySQL.

WordPress có ưu điểm gì? Ưu điểm của WordPress là ai cũng có thể sử dụng để xây dựng một website hay blog. Bạn có thể xây dựng 1 trang web hoàn chỉnh, bảo mật cao bằng Wordpress mà không cần phải có kiến thức lập trình.


Khóa học Thiết kế Giao diện Website

Khóa học HTML & CSS tại Trà My hướng dẫn học thiết kế giao diện web với Photoshop, HTML5, CSS3, jQuery. Bạn sẽ được học HTML cơ bản và nâng cao.

Khóa học lập trình PHP & MySQL

Khóa học lập trình PHP trang bị cho bạn kiến thức học lập trình web bằng ngôn ngữ php cơ bản và nâng cao uy tín chất lượng đào tạo tốt nhất Hà Nội.