Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Khóa học WordPress

Số học viên: 16

Số buổi học: 18

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 29/10/2015

Học phí: 3.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 4.000.000 VNĐ