Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Khóa học Thiết kế Giao diện Website

Thời gian toàn khóa học: 20

Số học viên: 9

Lịch học: Thứ 2,4,6

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 13/11/2015

Học phí: 1.500.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.200.000 VNĐ