Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Khóa học nhiếp ảnh dành cho mọi người

Thời gian toàn khóa học: 15

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 2, 4, 6

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 13/11/2015

Học phí: 1.200.000 VNĐ

Học phí thị trường: 1.600.000 VNĐ