Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Khóa học lập trình Java cơ bản

Thời gian toàn khóa học: 3 tháng

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 2, 4, 6

Số buổi học: 36

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 01/01/2016

Học phí: 1.500.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.000.000 VNĐ