Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Khóa học Flash

Thời gian toàn khóa học: 3 tháng

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 3, 5, Chủ nhật

Số buổi học: 36

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 06/12/2015

Học phí: 1.500.000 VNĐ

Học phí thị trường: 1.800.000 VNĐ