Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Khóa học Adobe Illustrator

Thời gian toàn khóa học: 1 tháng

Số học viên: 10

Lịch học: Thứ 3, 5, chủ nhật

Số buổi học: 12

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 29/11/2015

Học phí: 1.600.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.500.000 VNĐ