Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Chuyên đề AutoCad

Số học viên: 60

Số buổi học: 16

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 23/10/2015

Học phí: 5.000.000 VNĐ

Học phí thị trường: 6.000.000 VNĐ