Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

Chuyên đề Adobe After Efects

Thời gian toàn khóa học: 20

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 3,5, Chủ nhật

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 22/11/2015

Học phí: 1.500.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.000.000 VNĐ