Trung tâm đồ họa Đào tạo đồ họa Thực hành không giới hạn

3D Kiến trúc - Nội & Ngoại thất

Thời gian toàn khóa học: 2 tháng

Số học viên: 14

Lịch học: Thứ 3, 5, chủ nhật

Số buổi học: 24

Khai giảng: 01/01/1970

Kết thúc khóa học: 05/11/2015

Học phí: 1.800.000 VNĐ

Học phí thị trường: 2.500.000 VNĐ